Om oss

Syfte och mottagare
Kärrtorps gymnasiums skoltidning går nu in i en ny era och blir en webbtidning i bloggform. Vi hoppas kunna bjuda elever och personal på en blandad och givande läsning.

Vilka har skapat webbplatsen?
Vi är en blandning av elever som läser media och elever på språkintroduktion som under våren 2017 kommer ge ut skoltidningen Keeping up with Kärrtorp.

Redaktionerna består av 16 elever som läser kursen Medieproduktion 2 i SA14C, 16 elever i SiF och 18 elever i SiE som läser media på språkintroduktion som en del i bildämnet men också för att förstärka svenska språket.

Upphovsrätt och källor
Eleverna har själva fotograferat bilderna och skrivit texterna och äger upphovsrätten till sitt material.

Koppling till läroplanen
Att göra skoltidning är som klippt och skuret för kursen Medieproduktion 2 och vi behandlar majoriteten av den kursens centrala innehåll i det här projektet. Alltifrån planering, textskrivning, fotografering och redigering till målgruppsanalys, tidsramar, layout och publicering.

Vad har vi lärt oss?
Bildkompositionens och bildbehandlingens vikt för att skapa intresseväckande reportage. Vi har arbetat i Photoshop och Pixlr editor.
Vi har också lärt oss om olika typer av tidningstexter och att skriva för en viss målgrupp.
Bloggverktyget WordPress var nytt för de flesta och det har varit intressant att lära sig använda detta för publicering av skoltidningen.

Vårt bidrag ska vinna därför att…
Kärrtorps gymnasiums skoltidning är ett seriöst projekt som gynnar inte bara de som arbetar med den utan alla på hela skolan. Skoltidningen har varit ett uppskattat inslag under flera år och i denna nya moderna tappning kommer den bli mer levande och förhoppningsvis något vi kan bygga vidare på även i framtiden.

Helena Lindblom
Lärare i media och ansvarig för Kärrtorps skoltidning