Intervju

Intervju med en mediaelev Kärrtops Gymnasium är en kommunal skola belägen...